Drenaj İzolasyonu

Su yalıtımına ilk olarak drenajdan başlanmalıdır. İyi yapılan bir drenajla, temele gelmesi muhtemel basınçlı su, temelden uzaklaştırılmış olur.


Temeller, işlevleri gereği her tür yapıda zemin ile doğrudan temas eden ve yapıdan gelen tüm yükleri zemine aktaran önemli yapı elemanlarıdır. Beton tarafından emilen ya da kapiler yollarla ilerleyen su, donatıların korozyona uğramasını ve betonarme bütünlüğünün bozulmasına yol açar. Bu sebeple toprak altında kalan tüm taşıyıcı elemanların suyla teması kesilmelidir.

Su yalıtımına ilk olarak drenajdan başlanmalıdır. İyi yapılan bir drenajla, temele gelmesi muhtemel basınçlı su, temelden uzaklaştırılmış olur. Kullanılacak boru çapı ve kaç sıra olacağı proje detaylarına göre değişkendir. İlk olarak drenajın alt yastıklaması mıcır dolgu ile yapılır ve 150gr/m² geotekstil keçe serilir. Keçe üzerinde 3-4cm mıcır yastıklama yapıldıktan sonra drenaj borusu yerleştirilir. Boru etrafı kapanacak şekilde mıcır dolgu yapılır ve altta bulunan keçe bohçalanarak kapatılır.

En çok yapılan uygulama hatalarından biri, borunun etrafına keçe sarılmasıdır. Suyla birlikte gelen toprak keçeyle borunun deliklerini tıkar ve bu nedenle de drenajın ömrü oldukça kısalır.