Polyurea Su Yalıtım Uygulaması

Özel olarak geliştirilmiş püskürtme ekipmanları ile yüksek performanslı zemin kaplama uygulamasıdır.


ECLECTİA POLYUREA su yalıtım sistemi,  özel olarak geliştirilmiş püskürtme ekipmanları ile uygulanan, yüksek performanslı su yalıtımı ve zemin kaplamasına olanak sağlayan ek yersiz bir çözüm sistemidir. Bu sistemin geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında hızlı uygulanabilmesi (günde 750 m ile 1000 m) ve hızlı kürleşme (dokunma süresi 20 saniye, kullanım süresi 16 dakika) özelliği belirleyicidir.

ECELCTİA POLYUREA su geçirmez özelliğinin yanında birçok kimyasal ve fiziksel özelliğe sahiptir. Uygulamalarında kullanılan formülasyona ve uygulama biçimi, uygulama alanının birkaç dakika ( hatta saniye) içinde kullanıma hazır hale gelebilmesine olanak sağlarken zaman ve para bağlamında da tasarruf sağlar.

ECLECTİA POLYUREA, alev kullanılarak uygulanan ek yerli bir uygulama değildir. Sıcak uygulanan sistemlerde ortaya çıkabilecek yangın riski bu sistemde bulunmaz.

Tam Yalıtım

Ekyersiz Su Yalıtımı

Hızlı Kuruma Özelliğine Sahip

Her Türlü Alana Kolay Uygulanır

ÜRÜN TANIMI:

Günümüzde Eclectia Polyurea yalıtım, onarım ve derz dolgusu konularında dünyadaki en son yalıtımdır. Sprey olarak uygulanabilen hızlı kürleşme özelliği sayesinde projeleri 5-15 saniyede kullanıma almaya imkân tanıyan yeni bir yalıtım malzemesidir. Eclectia Polyurea mükemmel kimyasal, termal ve UV dayanımı özellikleri ile ter türlü alanın yalıtımında kolaylıkla kullanılabilir. Kullanılan formülasyon ve uygulamalar sayesinde Eclectia Polyurea birkaç dakika içinde uygulama alanını kullanıma açma özelliği sayesinde maliyetlerde ve uygulama personel giderlerinden tasarruf ettirir.

 Polyurea ‘lar yüksek güç ve darbeye dayanıklılık, daha ucuz, taşınabilir ve ticari açıdan kolay bulunabilir ekipman kullanılarak uygulanabilen çoklu komponent (bileşen) sistemi olarak çıkmıştır. Geleneksel sistemler ile karşılaştırıldığında Eclectia Polyurea'ların hızlı sertleşme özelliği belirleyicidir.

ECLECTİA POLYUREA, özel olarak geliştirilmiş püskürtme ekipmanları ile uygulanan, yüksek performanslı püskürtme su yalıtımı ve püskürtme zemin kaplamasına olanak sağlayan ekyersiz bir çözüm sistemidir.

ECLECTİA POLYUREA, geleneksel sistemlerle karşılaştırıldığında sprey olarak hızlı uygulanabilmesi ( günde 750 m² ile 1000 m² ) ve hızlı kürleşme ( dokunma süresi 20 saniye, kullanım süresi 16 dakika ) özelliği belirleyicidir.

ECLECTİA POLYUREA uygulamalarında kullanılan formülasyon ve püskürtme su yalıtımı ve püskürtme zemin kaplaması uygulama biçimi, uygulama alanlarının birkaç dakika (hatta saniye) içinde kullanıma hazır hale gelebilmesine olanak sağlarken zaman ve para bağlamında da tasarruf sağlar.

ECLECTİA POLYUREA, alev kullanılarak uygulanan ek yerli bir uygulama değildir. Sıcak uygulanan sistemlerde ortaya çıkabilecek yangın riski bu sistemde bulunmaz. Müseccel ürethan polimerlere dayanan sistem, amine tipi bir iyileştirme mekanizması olup herhangi uçucu organik bileşenler (VOC) veya hoş olmayan kokular yaymaz. Serilerek uygulanan klasik sistemlerde bulunan bindirme yerleri, ekyerleri ve derz noktaları gibi zayıf noktalar ve kötü işçilik hataları püskürtme ECLECTİA POLYUREA sisteminde bulunmaz. Uygulama alanının büyüklüğü veya uygulama kalınlığı ne olursa olsun uygulama ekyersiz tek bir uygulama şeklinde olup zahmetli değildir. Ancak bu uygulama özel sprey ekipmanı gerektirdiği gibi konusunda eğitimli profesyonel uygulayıcılar tarafından yapılmalıdır. Püskürtme su yalıtımı ve püskürtme zemin kaplamasını ekyersiz olarak uygulanmasına olanak sağlayan ECLECTİA POLYUREA; baca dipleri, girinti çıkıntı gibi karmaşık detayların çözümünde, düşey yüzeylerde kullanılabilmesi ve çatlak örtme özelliği sayesinde mükemmel bir yalıtım ve dayanıklı bir zemin kaplaması oluşturur.

ECLECTİA POLYUREA UYGULAMASININ KULLANILDIGI BAZI ALANLAR

• Teras çatılarda.

• Su depolarında.

• Köprü platformlarında.

• Sulama kanallarında.

• Havuzlarda.

• Temellerde.

• Dilatasyonlarda.

• Dış cephelerde.

• Zemin kaplamalarında.

• Araç kasa kaplamalarında.

• Teras ve balkonlarda.

• Metal veya beton çatı derelerinde.

• Banyo ve ıslak hacimli alanlarda.

• Poliüretan yalıtım köpükleri üzerine.

• Oto parklarda.

ECLECTİA POLYUREA UYGULAMA ALANLARI

Eclectia Polyurea’ların ilk olarak 1980'lerin başlarında yüksek güç ve darbeye dayanıklılıkları dolayısıyla otomobillerde gösterge paneli uygulamaları için geliştirilmiştir. İlk püskürtülebilir Eclectia Polyurea’ların piyasaya 1980'lerin sonlarında, daha ucuz, taşınabilir ve ticari açıdan kolay bulunabilir ekipman kullanılarak uygulanabilen çoklu komponent (bileşen) sistemi olarak çıkmıştır. Geleneksel sistemler ile karşılaştırıldığında Polyurea'ların hızlı sertleşme özelliği belirleyicidir.

Günümüzde Eclectia Polyurea; yalıtım, onarım ve derz dolgusu konularında dünyadaki en son yalıtımdır. Sprey olarak uygulanabilen hızlı kürleşme özelliği sayesinde projeleri 5-15 saniyede kullanıma almaya imkân tanıyan yeni bir yalıtım malzemesidir. İzobedel Polyurea mükemmel kimyasal, termal ve UV dayanımı özellikleri ile her türlü alanın yalıtımında kolaylıkla kullanılabilir. Kullanılan formülasyon ve uygulamalar sayesinde Eclectia İzobedel Polyurea birkaç dakika içinde uygulama alanını kullanıma açma özelliği sayesinde maliyetlerde ve uygulama personel giderlerinden tasarruf ettirir.

Eclectia Polyurea, onarım ve derz dolgusu konularında dünyadaki en son teknolojidir. Sprey olarak uygulanabilen hızlı kürleşme özelliği sayesinde projeleri 5-15 saniyede kullanıma almaya imkân tanır.

Eclectia Polyurea hızlı ve ekyersiz olarak her türlü alanda rahatlıkla uygulanabilmektedir:

• Teras ve çatı su yalıtımında

• Temel perde su yalıtımında

• Endüstriyel alanların zemin kaplamalarında

• Üretim tesislerinde

• Araç kasa kaplamalarında

• Otoparklarda

• Su deposu iç ve dış kaplamalarında

• Boru ve boru hattı döşemelerinde

• Rögar ve kanalizasyon döşemelerinde

• Yer döşeme, güverte kaplama alanlarında

• Köprü ve tünel kaplamalarında

• Vagon kaplamalarında

• Su parkları ve oyun alanlarında

• Yakıt depolama ve masraf azaltma çalışmalarında

• Atık su tasfiye tesislerinde

• Akvaryum kaplamalarında

• Mimari tasarımların uygulamalarında

• Lunapark ve dekoratif tasarım çalışmalarında

• Çatı kaplamalarında

• Denizcilikte, deniz suyu asitlerine dayanım gereken yerlerde

• Boşluk doldurma, kalafatlamada

• Sondaj platformlarında

• Arazi sabitlemelerinde

• Karayolu ve köprü kaplamalarında

• Karayolu şeritlemelerinde

• Su ve hidrokarbon depolanması için tank kaplamalarında

ECLECTİA POLYUREA AVANTAJLARI

 

Eclectia Polyurea su geçirmez özelliğinin yanında birçok kimyasal ve fiziksel özelliğe sahiptir.

Aşağıda bu özelliklerinden bir kaçı bulunmaktadır:

• Hızlı sertleşme. Birkaç dakika (hatta birkaç saniye 3-8 saniye) içinde hizmetinizde

• Uçucu organik bileşik (VOC) içermez. Hiç ya da çok az koku yapar.

• Bazı sistemler içme suyu depolarında kullanılabilirdir.

• Çok yüksek nem oranında bile kürlenir.

• Isı şokuna karşı mükemmel dayanıklılık.

• Esnektir. Çatlakları kapatır

• Suya dayanıklı, ek yersiz ve esnektir.

• Bir uygulamada sınırsız kalınlık sağlanabilir.

• Sprey yöntem uygulanması, zamandan ve personelden tasarruf sağlar.

• Uygun hazırlanmış substratlarla muhteşem bağ kuvveti sağlar.

• Çeşitli çözücülere, kostik ve hafif asitlere karşı dayanıklıdır.

• Su geçirmez, uzun ömürlüdür.

ECLECTİA POLYUREA TEKNİK BİLGİLER

Bir eclectia Polyurea izosiyanat ve reçine karışım maddelerinin tepkimesi sonucu oluşan üründen meydana gelmiştir. İzosiyanat doğada aromatik veya alifatik olarak bulunabilir. Aynı zamanda monomeri polimer veya izosiyanat tepkimesinin yarı-prepolimer veya prepolimer gibi herhangi bir varyantı olabilir. Prepolimer ya da yarı prepolimer amin uç gruplu polimer reçine veya hidroksil uç gruplu polimer reçineden oluşabilir.

Reçine blendi amin üç gruplu polimer reçineden ve/veya amin üç gruplu zincir uzatıcılardan oluşmalıdır. Amin uçlu polimer reçine herhangi bir kasıtlı polimer parçası bulunduramaz. Tüm hidroksiller amin uç gruplu polimer reçineye tamamlanmamış dönüşümün sonucunda oluşur. Reçine karışımı aynı zamanda katkı maddeleri veya birincil olmayan komponentler de içerebilir. Bu katkı maddeleri bir polyol taşıyıcısının içine önceden yerleşmiş pigmentler gibi hidroksiller içerebilir. Normalde, reçine karışımı katalizör içermez.