Epoksi Zemin Uygulaması

Epoksi zemin kaplama; dekoratif görünüm ve beton yüzeylerin korunması için yapılan bir uygulamadır.


Epoksi zemin kaplama; dekoratif görünüm ve beton yüzeylerin korunması için yapılan bir uygulamadır. Sağlam, dekoratif, insan sağlığına zararsız, fiziksel dayanımları yüksek olduğu için epoksi zemin kaplama alanında çok talep gören bir sistemdir.

Epoksi zemin kaplama uygulamasının avantajları nelerdir?

- Tozumaya engel olur

- Anti bakteriyeldir,

- Su geçirimsiz izolasyon özelliği vardır,

- Palet ve forklft gibi araçların kullanımında kolaylık sağlar,

- Kaygan olmayan bir zemin elde edilir,

- Hijyenik bir ortam yaratır.

Epoxy kelimesinin kökeni Yunanca olan “epi” yani “üzerinde” “oxy” ise “keskin/asitli” anlamına gelmektedir. Rus kimyager Prileschajev olefinler tarafından 1900'lerin ilk yıllarında keşfedilmiştir. 1930 senesinde Alman bilim adamı P. Schlack aminleri birden fazla epoksit grup içeren epoksit karışımlarıyla reaksiyona sokarak düzenlediği yüksek molekül ağırlıklı poliaminler için patent almak için başvuru yapmıştır. Patent, Epiklorohidrin ile Bisfenol A’nın epoksit karışımlarının reaksiyonu olarak tanımlanmıştır.

Epoksi; asitlere, suya ve alkaliye karşı direnç gösterebilen, zamanla bu gösterdiği direnci yitirmeyen, yapıştırıcı özlü kimyasal bir reçinedir. Yapıdaki çatlağa doldurulan epoksi yapıştırıcısı, çatlağın yarattığı süreksizlik ortamını sürekli duruma dönüştürür, çatlağın her iki tarafını çatlak boyunca sürekli olarak birbirine bağlar ve böylelikle gerilme birikimlerini önler. Epoksi ile cam veye karbon elyaf birlikteliği mükemmel bir mekanik dayanıklılığa sahip olduğu için denizcilik alanında, uzay ve havacılık teknolojilerinde kullanılır.

Genelde iki bileşenli epoksiler diğer termoset plastikler gibi belli bir süreden sonra sıvı halden katı hale geçiş yapar ve 1-2 hafta içinde kürlenerek nihai sert haline ulaşmış olur.

Epoksi boya yada astar olarak da kullanılabilmektedir. Gıda üretim tesisleri, ilaç fabrikaları, depolar, elektrik santralleri, yükleme boşaltma alanları, servis alanları, üretim tesisleri ve otoparklar gibi birçok mekânda zemin kaplaması olarak uygulanmaktadır.

 Epoksi Avantajları

Geniş renk yelpazesi olan epoksi, anti bakteriyel özelliğine sahip, estetik, yekpare görünümü ile kimyasal mekanik mukavemeti olumlu sonuçlar veren, kaymazlık ve geçirimsizlik istendiğinde ideal bir çözüm olan; polyepoksit bir sertleştirici ya da katalizör ajan ile kimyasal reaksiyona girdiğinde sertleşen ve kürünü alan sentetik bir reçinedir. Birçok ürünü bulunan epoksinin her seçeneği ayrı zemin ve duvar uygulamaları için üretilmiş ve sunulmuştur. Kullanım alanları; ilaç fabrikaları, hastaneler, ameliyathaneler, gıda sanayi tesisleri ve ağır sanayi yapıları, spor alanları, squash salonları, oteller, soğuk hava depoları, içme suyu ve atik su depoları, mağaza, ofisler ve üretim yapılan her alandır.

Betonarme betonu ile güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturulması

Çok geniş bir yelpaze içinde yer alan agresif kimyasal maddelere karşı mükemmel bir direnç göstermesi

Sıvıların penetrasyonuna (nufuziyetine) kesin çözüm sağlaması, tokluk, dayanıklılık ve esneklik ile darbe ve aşınma direncinin arttırması,

Hijyenik ve temizlenmesi kolay yüzey temini,

Çatlamaya karşı direnci arttırması,

Düşük kaplama kalınlıklarının temini,

Çalışmaların asgari düzeyde engellenmesini sağlayacak ölçüde çabuk uygulanabilirlik ve kürlenme.

Epoksi Zemin Kaplama Avantajları

* Epoksi Zemin Kaplamaları

* Zemine dekoratif görünüm kazandırır.

* Hijyen açısından uygundur.

* Silinmesi ve temizlenmesi kolaydır.

* Eski yüzeye Çok iyi aderans yapar.

* Yaya, forklift ve araç trafiğine uygundur.

 Epoksi Kullanım Alanları

 Kullanıldığı alanlar, uygulama tarzına ve ürün seçimine bağlı olarak şöyle sıralanabilir;

- Tekstil Fabrikaları

- Gıda Endüstrisi

- İlaç Fabrikaları

- Otomobil Servisleri

- Petrokimya Tesisleri

- Matbaalar

- Laboratuvarlar

- şişeleme ve Dolum Tesisleri

- Hastaneler

- Uçak Hangarları

- Lastik Fabrikaları

- Depolar, Antrepolar

- Tv Stüdyoları

- Elektronik Montaj Alanları

- Bira ve Şarap Tesisleri

- Plastik Sanayi

- Yemek Fabrikaları

- Teras Kaplamaları

• Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında; taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın yapıştırılmasında.

• Betonarmede; ankraj demirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde.

• Beton, sıva, metal, seramik, polyester ve epoksi yüzeyler üzerine ince kaplama malzemesi olarak, yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.

• Prefabrik beton elemanları ve kolonların montajında; çatlak ve kırıkların tamiratlarında.

• Yüzey koruyucu kaplama olarak.

• Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamak için yapıştırıcı reçine olarak.

• Aşınmaya karşı koruyucu kaplama yüzeyi olarak.

• Köprü taşıyıcı plakalar, makina ayakları, bağlama cıvataları, tren ray hatlarında sorunsuz yüzey ve dayanıma sahip imalatlar için.

• Ahşap, yığma ve betonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısal değişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumunda yapıların güçlendirilmesi amacıyla.

• Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacak zemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz ve kimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane, hastane, laboratuvarlarda.

• Yüksek dayanımlı zemin ve duvar boyası olarak.

• Su altı imalatlarında.

• Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyukların doldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir.

En yaygın olarak kullanılan epoksi grubu, zemin kaplaması olarak kullanılan gruptur.

Epoksi yüzey kaplama uygulamalarının genel özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

• Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı yüzeyler oluşturur.

• Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir.

• Kolay temizlenir, hijyeniktir.

• Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.

• Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.

• Estetiktir.

• Solvent içermez.

Epoksi, genel olarak, beton yüzeylerin partiküler bir kaplama düzlemi oluşturulmak sureti ile korunması, tamiri ve dekoratif bir görünüm verilmesi amacıyla kullanılan bir ürün grubudur. Bu özelliklerinden dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, dekoratif, sıhhi kimyasal ve fiziksel dayanımları çok yüksek, hem uygulama ve hem de sonraki kullanım ömrü içinde insan sağlığına zararsız yüzeylerin imalatında her geçen gün daha da artan bir taleple kullanılmaktadır. Yapı sektörünün her geçen gün daha bilimsel ve teknolojik metotlara yönelmek ihtiyacı, uzmanlaşmış bilimsel ve teknik kadrolarla üretilen ve uygulanan ürünlerin daha da yaygınlaşarak kendilerine zemin hazırlaması şansını ve zorunluluğunu dayatmaktadır. Bu çerçevede epoksi ürün grubu gelecekte çok daha fazla tanınacak, kullanılacak ve sevilecek “modern” yapı malzemelerinin başında gelmektedir