İnsan Kaynakları

ECLECTIA DIŞ TİC. A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası


ECLECTIA DIŞ TİC. A.Ş. İnsan Kaynakları ve Personel Yönetim Politikası, Yönetim Kurulu’nun belirlediği genel esaslar dâhilinde saptanır İnsan Kaynakları Politikasının uygulamasından ve uygulamanın kontrolünden Genel Müdür, İnsan Kaynakları Bölümü ve ilgili yöneticiler Organizasyon Şemaları çerçevesinde sorumludurlar

Şirketimizin temel İnsan Kaynakları politikası; İnsan kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve yönetim erkinin kuruluş hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi için, sürekli ürün ve çalışma kalitesini iyileştirici süreç ve sistemlerle, bireysel ve takım performansını geliştirmek, çalışanlara eşit kariyer ve profesyonel gelişme olanakları yaratmak ilkesine dayanmaktadır.

İnsan Kaynakları Bölümü’nün temel amacı; hızlı, dinamik, genç, potansiyeli olan, iyi eğitimli ve firma kültürüne kolay uyum sağlayabilecek personelin ECLECTIA DIŞ TİCARET A.Ş. ailesine katılmasını sağlamak ve firmaya bağlılığı yüksek, değer yaratan, doğru inisiyatif kullanan ve motivasyonu yüksek çalışanlara uygun kariyer olanakları yaratmaktır. İşe alma, eğitim, performans, kariyer ve ücret yönetimi gibi diğer tüm insan kaynakları süreçlerine ilişkin sistemler bu prensipler çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmektedir.

İŞE ALIM SÜRECİ

ECLECTIA DIŞ TİCARET A.Ş ’de işe alım sürecinin amacı, üstlenecekleri pozisyonun gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirecek, şirketin yapısıyla uyum göstererek şirkete sağladığı katkıyı sürekli arttırabilecek kişilerin şirkete kazandırılmasıdır.

Başvurular e-posta, web sitesi, şirket çalışanlarının ya da danışman firmaların önerileri gibi farklı kaynaklardan iletilebilir. İletilen tüm başvurular İnsan Kaynakları başvuru veri tabanına işlenir. Bütçe dâhilinde oluşan açık pozisyonlar olduğu takdirde bu başvurular değerlendirilir

Adaylarla ilk görüşme İnsan Kaynakları Departmanı tarafından gerçekleştirilir. Bu görüşmenin sonucunda aranan niteliklere sahip olduğu belirlenen adaylar ilgili bölüm yöneticisiyle yapılacak ikinci görüşmeye davet edilir

Her iki görüşmede de olumlu bulunan adaya İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi yapılır.

Görüşmeleri olumsuz sonuçlanan adaylara bilgilendirme mektubu gönderilir ve özgeçmişleri oluşabilecek başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl süreyle veri tabanında saklanır

STAJ OLANAKLARI

ECLECTIA DIŞ TICARET A.Ş öğrencilere eğitim gördükleri alana bağlı olarak yıl boyu ya da yaz aylarında staj yapma imkânı sağlamaktadır

Yaz aylarında staj yapmak isteyen öğrenciler başvurularını Mayıs ayı sonuna kadar info@eclectiatrade.com adresine ulaştırabilirler. Staj başvurusunda bulunan öğrenciler İnsan Kaynakları Departmanı tarafından görüşmeye tabi tutulduktan sonra bölümlerin stajyer kontenjanları dikkate alınarak kabul edilirler

Meslek ve ticaret lisesi son sınıf öğrencileri, kış dönemi için yapacakları başvuruları Haziran ayı sonuna kadar yukarıda belirtilen şekillerde ulaştırabilirler. Yerleştirmeler öğrenim dönemi başlamadan önce sonuçlanır