Isı Yalıtımı Uygulamaları

Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Yeni nesil çözümlerimizi inceleyin.


Farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Bu işlem binalarda; ısı kaybı olan duvarlara (dış duvarlar), çatıya ve tabana ısı yalıtım malzemeleri tatbik edilmesiyle yapılır. Mantolama, izolasyon , dış cephe mantolama  ve dış cephe yalıtım işlemleri en temel ısı yalıtım yöntemidir. 

Isı yalıtımının faydaları nelerdir?

Isı yalıtımı ve dış cephe mantolama yapılmasıyla, binadan dışarıya olan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır, dolayısıyla ısınma için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, binanızın bulunduğu iklim bölgesine göre değişmekle birlikte %50 - %70 arasındadır. Yani yalıtımsız ve dış cephe mantolama olmayan bir eviniz varsa ve kışın evinizi ısıtmak için ayda 100 birim yakıt tüketiyorsanız, evinizi yalıtarak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime düşürebilirsiniz. Başka bir ifadeyle ayda 100 TL yakıt faturası yerine, ayda 50 TL hatta 30 TL fatura ödersiniz.

Isı yalıtımlı duvarlarda iç yüzeylerde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ve sıva veya boya kabarmaları (kış aylarında çok sık görülen, ama dışarıdan su sızması olarak nitelendirilen durum) oluşmaz.

Yaşanılan odalar içinde hastalanmaya neden olan bölgesel sıcak-soğuk farkları oluşmaz, dolayısıyla sağlık harcamaları azalır.

Isı yalıtımlı duvarların içinde difüzyon sonucu su yoğuşması oluşmayacağından, duvarlardaki malzemeler korozyona uğramaz (örneğin inşaat çelikleri paslanıp incelmez).

Isı yalıtımlı ve dış cephe mantolama yapılan binalar daha az yakıt yakacaklarından havayı kirletme miktarları azalır.

Isı yalıtımı pahalı mıdır?

Isı yalıtımının da belirli bir maliyeti vardır. Ancak bu maliyet bina inşaat maliyetinin %2 ‘is ile %5 ‘i arasındadır. Üstelik ısı yalıtım uygulamasına verilen para, daha az yakıt yakarak ve daha küçük kapasiteli bir ısıtma sistemi kurarak birkaç ısıtma sezonu içinde geri kazanılır (amorti edilir).

Buna somut bir örnek verelim; 5 katlı ve her katta her biri 90 m2 ‘lik ikişer daire olan bir apartman düşünün. Bu apartmanın yalıtımsız durumdaki (ki Türkiye ‘deki binaların hemen hepsi yalıtımsızdır) ısı kaybı ve yakıt tüketimlerini, yalıtımlı durumdaki ısı kaybı ve yakıt tüketimi ile karşılaştıralım.

Apartmanın yalıtımlı ve yalıtımsız durumu arasında ısı kaybı ve yakıt tüketimi açısından bir karşılaştırma:

Mantolama, dış cephe mantolama olmayan ve dış cephe kaplamasız Binanın Toplam Isı İhtiyacı (kW): 88.2

Mantolama, dış cephe mantolama olmayan ve dış cephe kaplama yapılmış Binanın Toplam Isı İhtiyacı (kW): 32.2

Mantolama, dış cephe mantolama olmayan dış cephe kaplamasız Binanın Sezonluk Doğalgaz Tüketimi (m3): 11.782

Mantolama, dış cephe mantolama ve dış cephe kaplama yapılmış Binanın Sezonluk Doğalgaz Tüketimi (m3): 4.282

Mantolama, dış cephe mantolama olmayan dış cephe kaplamasız Binanın Kazan Maliyeti (USD): 2.531

Mantolama, dış cephe mantolama ve dış cephe kaplama yapılmış Binanın Kazan Maliyeti (USD): 893

Mantolama, dış cephe mantolama olmayan dış cephe kaplamasız Binanın Rayatör Maliyeti (USD): 2.995

Mantolama, dış cephe mantolama ve dış cephe kaplama yapılmış Binanın Rayatör Maliyeti (USD): 1.030

Mantolama, dış cephe mantolama ve olmayan dış cephe kaplamasız Binanın Isıtma Sistemi Toplam Maliyeti (USD): 5.526

Mantolama, dış cephe mantolama ve dış cephe kaplama yapılmış Binanın Isıtma Sistemi Toplam Maliyeti (USD): 1.923

Görüldüğü gibi, bu apartmana ısı yalıtımı ve dış cephe mantolama ve izolasyon yapılarak sezonluk yakıt tüketimi 11782 m3 ‘den, 4282 m3 ‘e azaltılmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Ancak ısı yalıtımı uygulaması, binaya yalıtımsız duruma göre ekstra bir inşaat maliyeti getirmektedir. Fakat bu maliyet artışı, sezonluk yakıt maliyeti ve ısıtma sistemi ilk yatırım maliyetindeki azalma ile amorti edilir. Amortisman hesabı yapılırsa bu sürenin yaklaşık 4 yıl (4 ısıtma sezonu) olduğu görülür. Yani bu apartman sakinleri daha az yakıt faturası ödemek suretiyle, ilk 4 yıldan sonra sürekli karda olacaklardır. Tabii ki, ortalama 50 yıl kullanma ömrü biçtiğimiz bir bina için 4 yıllık bir amortisman süresinin uzun olduğu söylenemez. Ayrıca, ısı yalıtımı ile sağlayacağınız konfor şartları da size ekstradan bir kazanç olacaktır.

Mantolama, dış cephe mantolama ve dış cephe kaplama, izolasyon işleminin sadece bireysel kazancı mı var? 

Hayır, toplumsal kazançları da vardır; Türkiye, DİE verilerine göre (1996), tükettiği toplam enerjinin %61,5 ‘ini ithal etmektedir ve toplam tüketimin %29 ‘u binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Şimdi bunun parasal karşılığına bakalım.

Örneğin 1998 yılında konutlarda 18.784.000 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) enerji tüketilmiştir. Bunun Fuel Oil olarak karşılığı 2.959.000.000 $, doğalgaz karşılığı 3.923.000.000 $ (ABD Doları) olmaktadır. (Veriler Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi‘nin 1998 Enerji İstatistikleri kitapçığından alınmıştır.)

Eğer binalarımız ısı yalıtımlı ve dış cephe mantolama yapılmış olsaydı, ortalama %50 tasarruf varsayımı ile yılda yaklaşık 1,5 - 2 milyar $ enerji tasarrufu sağlanabilirdi. Ayrıca şu anki durumda, konutlara verilen aynı doğalgaz miktarı ile doğalgaz abonesi sayısı iki katına çıkarılabilirdi.

Kullanmakta olduğum binaya Dış cephe mantolama, dış cephe kaplama ve izolasyon yapmak istiyorum, bu mümkün mü?

Kullanılan binalarda (mevcut binalarda) çeşitli ısı yalıtımı uygulamaları mümkündür. Binanın fiziksel durumuna göre, tek kata (içten yalıtım) veya tüm binaya uygulama yapılabilir.  

Evimde soba kullanıyorum ve tek bir odayı ısıtıyorum, Mantolama, İzolasyon ve dış cephe kaplamanın bana ne faydası olur?

Isı yalıtımı yapılmamış duvarlarda duvarların iç yüzeyleri soğuk olur ve iç havadaki su buharı bu soğuk yüzeylerde yoğuşur. Yoğuşma sonucu duvarlar ıslanır ve ıslanmanın haftalarca sürmesi sonucu duvarlarda siyah küf ve mantarlar oluşur. Bu problemi boya, badana veya sıva ile çözemezsiniz. Bunu engelleyebilmenin tek yolu duvarların iç yüzey sıcaklıklarını yükseltmektir. Yani duvarlarınıza ısı yalıtımı yaptırmaktır. 

Bütün ısı yalıtım malzemelerinin kullanıldıkları detaya göre avantajları ve dezavantajları vardır. Farklı detaylara uygun farklı ısı yalıtım izolasyon malzemeleri vardır. Bir yalıtım malzemesi her detayda kullanılamaz. Uygun detay ve malzeme seçimi için bu konuda uzman kişilere danışılmalıdır.