Sprey Poliüretan Uygulaması

Sprey Poliüretan Uygulaması yüksek basınçlı bir makine vasıtasıyla sıvı olarak yüzeye uygulanan, ve en iyi köpüğü elde etmek için çok iyi bir teknik bilgi ve profesyonel tecrübeye ihtiyaç duyan bir uygulamadır.


ECLECTIA SPREY POLİÜRETAN köpük yüksek basınçlı makine ekipmanı yardımıyla sprey uygulama yöntemiyle sıvı olarak yüzeye uygulanan, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katına çıkarak köpük halini alan mükemmel bir ısı yalıtım malzemesidir. Püskürtme poliüretan köpük uygulaması yüksek basınçlı bir makine vasıtasıyla yapılır ve en iyi köpüğü elde etmek için çok iyi bir teknik bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır.

Uygulanan sıvı poliüretan köpük içerisinde bulunan her hücre yerleştiği alanda 1-2 saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar genleşerek ekyersiz (ısı köprüsü oluşmaz) ve çok düşük ısı yalıtımı değeri sayesinde (DIN52616^=0,020-0,022 W/Mk) diğer ısı yalıtımı malzemelerine göre daha etkin, mükemmel ısı yalıtımı sağlayan bir poliüretan köpük oluşturur.

Ekyersiz Isı Yalıtımı

Hızlı Kuruma Özelliğine Sahip

%50 Ye Varan Enerji Tasarrufu

Her Türlü Alana Kolay Uygulanır

ÜRÜN TANIMI:

Yalıtım sektöründe daha dayanıklı, uzun ömürlü, daha çok enerji tasarrufu sağlayan ve az bakım gerektiren malzemelere olan talep gün geçtikçe artmaktadır.

Son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan ve her türlü binanın yalıtılmasında kullanılabilen poliüretan türlerinden biri de Eclectia Sprey Poliüretan Köpüklerdir Türkiye pazarı için oldukça yeni bir teknoloji olmasına rağmen inşaat sektöründe temelden çatıya kadar her noktada, endüstriyel çatılar, depolama tankları, soğuk hava depoları, gıda ve hayvan barınakları gibi birçok alanda hızla artan bir kullanım sahası bulmuştur. Gelişmiş ülkelerde yaklaşık 40 yıldan beri bilinen ve kullanılan Sprey Poliüretan Köpük uygulaması ülkemizde de yavaş yavaş tanınmaya başlanmıştır. Çok katlı binaların yalıtımında (mantolama) kullanımı aşağıda açıklanan pek çok avantajı sayesinde, bu alanda da çok kısa zaman içerisinde yer bulmasını sağlayacaktır.

Eclectia Sprey Poliüretan Köpük ( ısı yalıtımı )  Nedir?

Yüksek basınçlı makine ekipmanı yardımıyla püskürtme uygulama yöntemiyle sıvı olarak yüzeye uygulanan, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katına çıkarak köpük halini alan mükemmel bir ısı yalıtım malzemesidir.

Uygulanan sıvı malzeme içerisinde bulunan her hücre yerleştiği alanda 1-2 saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar genleşerek ek yersiz (ısı köprüsü oluşmaz) ve çok düşük ısı yalıtımı değeri sayesinde (DIN52616 λ=0,020-0,022 W/mK.) diğer ısı yalıtımı malzemelerine göre daha etkin, mükemmel ısı yalıtımı sağlayan bir köpük oluşturur. Yüzeye, yüksek basınç altında püskürtülerek uygulanan malzeme uygulandığı yüzeyin detay noktalarında, kolon-kiriş girinti ve çıkıntılarına kolay ulaşabilme ve kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerinin tamamen yok edildiği, yatay ve düşey bütün yüzeyde iğne deliğinin bile kapandığı bir yalıtım örtüsü meydana getirir. Uygulama hızlı ve zahmetsizdir.

Günde 500-1.000 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik maliyetlerinden ve zamandan tasarruf ettirir.

SPF uygulaması yüksek basınçlı bir makine vasıtasıyla yapılır ve en iyi köpüğü elde etmek çok iyi bir teknik bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır. 

Eclectia Sprey Poliüretan ( ısı yalıtımı Köpük ) Uygulama Biçimi

Eclectia Sprey Poliüretan Köpük ile yaşam alanlarının ısı yalıtımı uygulaması hızlı, etkin ve tasarrufludur…

Sprey Poliüretan Köpük ile ısı yalıtımı uygulaması; Mobil izolasyon aracı içerisinde bulunan özel donanımlı makine ve 2 bileşenli sıvı malzemenin, ısıtıcılı hortum yardımıyla uygulama alanına taşınarak, yüksek basınç altında özel sprey tabancası ile uygulama yüzeyine püskürtme olarak uygulanması şeklindedir.

Püskürtme olarak uygulanan köpüğün  reaksiyonunun çok hızlı olması sayesinde (1-2 saniye) her türlü zor yüzeye uygulama rahatlıkla yapılabilmekte ve malzeme kendini aşağıya bırakmamaktadır. 1-2 dakika içerisinde tamamen kuruyan köpük, sert halini alır.

İdeal bir uygulama 3 yâda 4 kat yapılır. Her kat için köpük kalınlığı yaklaşık 1 cm olacak şekilde ayarlanır. Bu kalınlık köpüğün iyi bir boyutsal kararlılığının olması için yeterlidir.

Eclectia Sprey Poliüretan Köpük ilk katı yüzeyi ince bir tabaka halinde kapatır. Bu katın dokunmayla tamamen kuruduğu anlaşıldığı zaman uygulama son kalınlığa ulaşana kadar kat kat devam eder.

Eclectia Sprey Poliüretan Köpük uygulandığı yüzey formu önemsizdir. Yüzey formu hangi şekilde olursa olsun hiçbir yapıştırıcıya ve mekanik sabitlenmeye ihtiyaç duymadan yüzey formunu alarak kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerini tamamen yok ederek yapışır. Çok güçlü yapışma özelliğine sahip olduğu için darbe, sarsıntı, tektonik hareketlerden ve titreşimlerden etkilenmez. Esnektir, yapıyla birlikte çalışır. Yapışan köpüğün ömrü bina ile eş değerdir. Uygulanan köpük ile yüzey arasında herhangi bir boşluk kalmaz. Su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasını sağlar, uygulandığı alanı korozyondan korur ve ömrünü uzatır. Su ile temasında bozulmaz ve uygulandığı yerden ayrışmaz. Asit, baz ve tuzlu ortamlara dayanıklıdır. Bakteri ve haşere barındırmaz, koku yapmaz, çürümez, uzun ömürlü ve çevre dostudur.

Eclectia Sprey Poliüretan ( ısı yalıtımı Köpük ) Avantajları

Bilinen en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Uygulama son derece basittir. Minimum maliyetle maksimum yalıtım yapılmasına olanak sağlar. Çatı yalıtımı, dış cephe kaplaması (mantolama), boru ve tank yalıtımı, soğuk hava depoları, dondurucular, klima kontrollü binalar (mantar çiftlikleri, tavuk çiftlikleri gibi), tanklar ve depolar uygulama alanlarından bazılarıdır. Sprey Poliüretan Köpük ile püskürtme ısı yalıtımı tekniğinin özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok popüler olmasının bir çok nedeni vardır. Mükemmel ısı yalıtımı sağlamasının yanısıra bir çok avantaja sahiptir.  Uygulanan sıvı malzeme içerisinde bulunan her hücre yerleştiği alanda 1-2 saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar genleşerek ek yersiz (ısı köprüsü oluşmaz) ve çok düşük ısı yalıtımı değeri sayesinde (DIN52616 λ =0,020-0,022 W/mK) daha etkin mükemmel ısı yalıtımı sağlayan bir köpük oluşturur. Uygulandığı her türlü yüzeye, yüksek basınç altında püskürtülerek uygulanan malzeme, uygulandığı duvar-baca dipleri, detay noktalarında girinti ve çıkıntılara kolay ulaşabilme yeteneği ile yatay ve düşey bütün yüzeyde iğne deliğinin bile kapandığı ek yersiz (monolitik) bir yalıtım örtüsü meydana getirir. Uygulama hızlı ve zahmetsizdir. Günde 750-1.500 m² alanın ısı yalıtımı kaplaması yapılmasına olanak sağlar. Malzemenin uygulama alanına nakliyesi ve depolanmasından, işçilik maliyetlerinden ve zamandan tasarruf ettirir. Reaksiyonunun çok hızlı olması sayesinde (1-2 saniye) her türlü zor yüzeye uygulama rahatlıkla yapılabilmekte ve malzeme kendini aşağıya bırakmamaktadır. 1-2 dakika içerisinde tamamen kuruyan köpük, sert halini alır. İdeal bir uygulama 3 yada 4 kat yapılır. Köpüğün ilk katı yüzeyi ince bir tabaka halinde kapatır. Bu katın dokunmayla tamamen kuruduğu anlaşıldığı zaman uygulama son kalınlığa ulaşana kadar kat kat devam eder. Her kat için köpük kalınlığı yaklaşık 1 cm olacak şekilde ayarlanır. Bu kalınlık köpüğün iyi bir boyutsal kararlılığının olması için yeterlidir. Sprey Poliüretan Köpük’ün uygulandığı yüzey formu önemsizdir. Yüzey formu hangi şekilde olursa olsun hiçbir yapıştırıcıya ve mekanik sabitlenmeye ihtiyaç duymadan yüzey formunu alarak kesintisiz kaplama yeteneği ile ısı köprülerini yok ederek yapışır. Çok güçlü yapışma özelliğine sahip olduğu için darbe, sarsıntı ve titreşimlerden etkilenmez. Esnektir, yapıyla birlikte çalışır. Yapışan köpüğün ömrü bina ile eş değerdir.

Uygulanan köpük ile yüzey arasında herhangi bir boşluk kalmaz. Su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasını sağlar, uygulandığı alanı korozyondan korur ve ömrünü uzatır. Su ile temasında bozulmaz ve uygulandığı yerden ayrışmaz. Asit, baz ve tuzlu ortamlara dayanıklıdır. Bakteri ve haşere barındırmaz, koku yapmaz, çürümez, uzun ömürlü ve çevre dostudur.

DAHA ETKİN- DAHA HIZLI- DAHA TASARRUFLU YALITIM!

Eclectia Sprey Poliüretan Köpük  yüksek basınçlı makine ekipmanı yardımıyla sprey uygulama yöntemiyle sıvı olarak yüzeye uygulanan, birkaç saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katına çıkarak köpük halini alan mükemmel bir yalıtım malzemesidir. Püskürtme Poliüretan Köpük-SPF uygulaması yüksek basınçlı bir makine vasıtasıyla yapılır ve en iyi köpüğü elde etmek için çok iyi bir teknik bilgi ve tecrübeye ihtiyaç vardır.   

 Uygulanan sıvı Poliüretan Köpük içerisinde bulunan her hücre yerleştiği alanda 1-2 saniye içerisinde kendi hacminin 30-40 katı kadar genleşerek ekyersiz (ısı köprüsü oluşmaz) ve çok düşük ısı yalıtımı değeri sayesinde (DIN52616 λ =0,020-0,022 W/mK) diğer ısı yalıtımı malzemelerine göre daha etkin, mükemmel ısı yalıtımı sağlayan bir Poliüretan Köpük oluşturur.

YALITIM AVANTAJLARI

Eclectia Sprey Poliüretan Köpük , bilinen en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Uygulama son derece basittir. Minimum maliyetle maksimum yalıtım yapılmasına olanak sağlar. Çatı yalıtımı, teras yalıtımı, temel perde yalıtımı, katlar arası yalıtım, dış cephe yalıtımı (mantolama), boru hattı yalıtımı, balıkçı gemi yalıtımı, soğuk hava depoları yalıtımı, dondurucular, klima kontrollü binalar (mantar çiftlikleri, tavuk çiftlikleri, hayvansal barınakları gibi), tank-silo ve depoların yalıtımı uygulama alanlarından bazılarıdır.

Eclectia Püskürtme Poliüretan Köpük, mükemmel ısı izolasyonu sağlamasının yanısıra aşağıda belirtilen birçok avantajlara sahiptir:

Isı köprülerini tamamen yok eder.

İzolasyon süreklidir, çatlak ya da boşluk oluşmaz.

En zor köşelere dahi ulaşma imkânı sağlar. Böylece soğuk havalarda ısıtma giderlerinden, sıcak havalarda da soğutma giderlerinden maksimum tasarruf sağlar.

Kapalı hücreli yapısı ve düşük ısı iletkenlikli gazlar ihtiva etmesi Eclectia Sprey Poliüretan Köpük ’ün bilinen en iyi ısı yalıtım malzemesi olmasını sağlar.

Ortalama uygulama yoğunluğu 35kg/m3 tür.

Polietilen hariç her türlü yüzeye (ahşap, kiremit, metal, beton vb.) çok iyi yapışır, monte etmek için ayrıca bir yapıştırıcı maddeye veya mekanik sabitlemeye gerek yoktur.

Uygulamadan birkaç dakika sonra sertleşir ve üzerinde yürünebilir hale gelir.

Son derece hafiftir.

Önemli derecede ses yalıtımı da sağlar (50-55dB).

Tek bir işlemle hem ısı yalıtımı hem de su geçirmezlik sağlar.

Su sızdırmazlık bandı kullanımına gerek yoktur.

Bünyesinde bakteri ve haşere barındırmaz.

Su buharı geçirgenliği sayesinde yüzeyin nefes almasını sağlar, böylece yoğunlaşmayı önler.

Uygulama tamamen profesyonel kişiler tarafından yapılır.

Çok hızlı hareket edebilme ve uygulama kolaylığı sağlar. Malzemenin bir yerde depolanmasına gerek yoktur. Başka bir iş için hızlı bir şekilde yer değiştirilebilir.

Uygulama çok kısa süre içerisinde tamamlanır böylece zamandan tasarruf sağlar. Günde 750-1.500 m2 ye kadar uygulama yapılabilir.

Eski ve yeni tüm yapılara uygulanabilir.

Sprey işlemi, süreklilik sağlayan özelliği sayesinde (ekyersiz uygulama) özellikle düzensiz şekilli yüzeylerin (kubbe, kolon, çatı) yalıtılmasında büyük kolaylık sağlar. Yüzeye çok iyi yapışarak şeklini alır.

UNE 23727 standardına göre M3, UNE EN 13501-1 standardına göre Class E alev dayanımı özelliğine sahiptir.

TSE 10981 (Binaların Isı Yalıtımı İçin Püskürtmeyle Uygulanan Poliüretan Köpük) standardına göre uygulaması gerçekleştirilir.